FotoStacyjka

http://stacyjka.fotokrajobrazy.warmia.plREGULAMIN

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE


Regulamin dotyczy rejestracji nowych użytkowników, zasad obowiązujących użytkowników mających już konto oraz wskazówek odnośnie użytkowania zasobów i funkcji serwisu jaki jest FotoStacyjka pod adresem: http://stacyjka.fotokrajobrazy.warmia.pl.

FotoStacyjka to witryna internetowa, który przeznaczona jest to umieszczania zdjęć o tematyce kolejowej, ukazywaniu jej piękna poprzez gromadzenie dokumentacji fotograficznej stacji, przystanków osobowych oraz posterunków odgałęźnych (p.o.) w Polsce i na świecie. Gromadzoną dokumentację wzbogacać mają też podstawowe dane o w/w obiektach oraz nieodłącznie z tym związana infrastruktura jak linie kolejowe.REJESTRACJA


Z chwilą rejestracji w serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się, zgadza się i będzie przestrzegał zasad opisanych poniżej.

Rejestracja jest darmowa i całkowicie dobrowolna.

Uzupełnienie niektórych danych jest konieczne do pełnego przeprowadzenia tego procesu ale zaleca się uzupełnienie jak największej liczby pól prawdziwymi danymi, by nie czuć się anonimowymi.

Po przeprowadzeniu rejestracji i tylko wtedy, możliwe jest dodawanie zdjęć, nowych niedodanych wcześniej stacji, linii kolejowych, oraz ich ocenianie i komentowanie przysłanych przez innych użytkowników zdjęć.GRUPY UŻYTKOWNIKÓW


Dostępne statusy użytkowników:


Użytkownik zawieszony – Przydzielony Użytkownikowi, który rażąco naraził się pkt. niniejszego regulaminu. Użytkownik ten nie może się logować na swoje konto i może się liczyć że konto zostanie dezaktywowane.


Komentator – Przydzielony Użytkownikowi, który złamał któryś z pkt. niniejszego regulaminu i na ustalony przez administratora czas, zostają mu odebrane prawa do głosowania i dodawania fotografii. Ten okres to najczęściej tydzień lub dwa. Użytkownik może wtedy tylko komentować.


Fotografik – Przydzielony Użytkownikowi w momencie rejestracji. Taki Użytkownik może oceniać, komentować i dodawać/edytować swoje zdjęcia, które podlegają akceptacji (lub nie) przez Administratorów. Użytkownik może również dodawać stacje oraz linie kolejowe do bazy danych.


Redaktor – Przydzielony Użytkownikowi, który ma już znaczne doświadczenie w fotografii infrastruktury stacyjnej, a jego dodawane zdjęcia mają, wiele walorów artystycznych i są na wysokim poziomie. Użytkownik taki ma prawa takie jak Fotografik tyko dodawane zdjęcia są od razu wgrywane na serwer (bez akceptacji). Dodatkowo użytkownik taki może edytować dane o liniach kolejowych i stacjach.


Administrator – Przydzielony Użytkownikowi za jego nieprzeciętny wkład w rozwój galerii. Ma wszystkie prawa Użytkownika o statusie Redaktora. Dodatkowo może akceptować zdjęcia użytkowników o statusie Fotografika oraz moderować treści wprowadzane przez pozostałych użytkowników.DOBÓR MATERIAŁU I LIMITY


Podstawową zasadą jest jakość nie ilość. Dlatego naprawdę prosimy starać się dodawać zdjęcia, które są jakościowo dopracowane, niekrzywe, ostre, dobrze doświetlone i nie przepalone. Po prostu zdjęcia z Waszego wyboru i swego rodzaju selekcji, a nie tak ,,by były''. Co do zawartości to fotografia powinna być z przemyślanym motywem, ciekawym zjawiskiem atmosferycznym, niecodziennym taborem, o nieprzeciętnej wartości historycznej i dokumentacyjnej itp. itd.

Jeżeli chodzi o ilość zdjęć na jednostkę czasu to jedno zdjęcie na dzień powinno wystarczyć i raczej tego rodzaju limit powinien wystarczyć. Oczywiście nie jest to w żaden sposób oprogramowane ale jeżeli Użytkownik nie będzie tego limitu przestrzegał, mogą być wyciągnięte w stosunku do Niego działania opisane w dziale Kary.

Staraj się również nie fotografować ciągle tego samego obiektu. Po prostu warto przyjąć zasadę, że maksymalnie trzy zdjęcia pod rząd jednego obiektu od jednego Użytkownika powinno wystarczyć, na pewno masz, czy to w swoim archiwum czy też w okolicy inne stacje czy przystanki osobowe. Zwyczajnie nie wpadajmy w rutynę i nudę!


Do dyspozycji Użytkowników są następujące albumy:


Fakultatywne (minimalnie jeden z poniższych):


Budynki dworcowe - Wnętrza, czyli hale dworcowe, poczekalnie ale też nastawnie oraz najbliższe otoczenie Ukazanie architektury

Infrastruktura stacyjna - Semafory, latarnie zwrotnicowe, przejścia podziemne i nadziemne, wiaty, perony i in.

Bez pociągu - Zdjęcia na których nie ma żadnego składu, a panuje tylko klimat stacyjny

Małe, a urokliwe - Temat na impresje ze stacją lub p.o. w tle

Po zmroku - Kiedy panuje klimat nocy, jest ciemno, mrocznie...

O brzasku - Dla wszystkich, którzy lubią zaczynać nowy dzień na stacji lub p.o. no i mają ze sobą aparat...

Podróżni - Uwaga! Publikacja twarzy jedynie za zgodą osób uwidocznionych dlatego prosimy fotografów o wzięcie tego pod rozwagę!

Wagony (nie tylko opuszczone) - Najczęściej używane lub nieużywane bocznice ale też wagony bez uwidocznienia lokomotywy

Odzew natury - Zdjęcia zawierające jakiś fragment przyrody np. w postaci gałązki, listki, pąki, pajęczyny, chrabąszcze i in. oznaki przyrody

Portret - Lokomotywa z wagonami w peronie przeważnie w nocnej scenerii

Lokomotywownie - Głównie wieże wodne, obrotnice, kanały przeglądowe, stacje oleju napędowego, hale napraw i in.

Po służbie - Szeroko pojęte impresje

Panoramy - Album zbiorczy dla zdjęć, które są w proporcjach panoramy, czyli 16:9 2:1 3:1 lub 4:1

O zachodzie - Wszelkie klimaty dotyczące kończącego się dnia, cienie, krwiste niebo, odblaski i żarzące się od promieni wagony, lokomotywy...


Oraz albumy obligatoryjne (jeden z poniższych):


Wiosna

Lato

Jesień

Zima


A także album specjalny:


Fotografie miesiąca – czyli album którego Użytkownicy nie mogą ustawić przy dodawaniu zdjęcia... :)


DODAWANIE FOTOGRAFII


Zdjęcia muszą być szczegółowo opisane.

Akceptowane są zdjęcia o wielkości pliku mniejszej niż 280 kB Rozmiar zdjęcia nie jest uwzględniany ale MUSI być w następujących proporcjach i dłuższy bok minimum 800piks.:

3:4

2:3

16:9

1:2

1:3

1:4


Oczywiście orientacja pion/poziom dowolna oprócz ostatniego podpunktu.OPIS FOTOGRAFII


Wyszukiwarka fotografii została zaprojektowana tak, by natychmiast znaleźć poszukiwane zdjęcia, dlatego opis dodawanych fotografii powinien być naprawdę maksymalnie szczegółowy. Zdjęcia, które będą w rażący sposób skąpo lub z dużymi brakami w opisie, nie będą akceptowane.


UWAGA!

W czasie dodawania zdjęcia może się zdarzyć, że nie ma stacji, której dotyczy zdjęcie. W takim przypadku trzeba rozwinąć pole do dodawania stacji i przystanku osobowego ale


UWAGA!

Jeśli przy dodawanym obiekcie nie ma linii przez niego przebiegającej również należy ją dodać korzystając z odkrytego pola o dodawaniu linii.


Odnośnie dat, to najlepiej wpisywać pełną datę, jeżeli to nie możliwe prosimy określić chociaż miesiąc i rok, a jeżeli i to jest niewykonalne, koniecznie należy wpisać rok.

Przykłady prawidłowo opisanych dat:

2010-01-01

2010-01-00 – kiedy nie wiadomo jaki dzień miesiąca.

2010-00-00 – kiedy nie znamy miesiąca i dnia.AKCEPTOWANIE FOTOGRAFII


Jeżeli zdjęcie będzie spełniało wymagania opisane w punkcie Dodawanie fotografii, Dobór materiału i limity oraz w dziale Opis fotografii, akceptacja nastąpi jak tylko któryś z administratorów będzie miał dostęp do internetu.OCENY I WYRÓŻNIENIA


Najlepsze fotografie zostają nagrodzone, zarówno przez użytkowników jak i przez Administrację. Nagrodą jest umieszczenie w specjalnym albumie Fotografii miesiąca oraz publikacja miniaturki zdjęcia na stronie głównej przez cały miesiąc. Na stronie głównej są umieszczone zdjęcia miesiąca, które zdobyły miejsca od pierwszego do trzeciego zarówno w wyborze administratorów, użytkowników jak i w wyborze globalnym (czyt. niżej).


Każdy z administratorów może przydzielać po jednej ocenie (liczbie pkt.). Możliwe opcje: 2pkt., 4pkt., 7pkt., 9pkt.


Każdy z użytkowników (z wyłączeniem grupy Komentatorów) może oddawać głosy z następującej puli możliwych ocen: 1,0pkt., 1,5pkt., 2,0pkt., 2,5pkt., poniżej granicy oceniania oraz z następujących powyżej granicy oceniania: 3,5pkt., 4,0pkt., 4,5pkt., 5,0pkt.


Fotografie z wyboru administratorów są selekcjonowane z fotografii przesłanych od 1 danego miesiąca do ostatniego dnia tego miesiąca, a sami administratorzy mogą głosować na dowolne z tych zdjęć do 14 dnia następnego miesiąca. Fotografia/e, które uzyskają najwięcej pkt. zostają fotografią z wyboru Administracji. Głosowanie te jest jawne po jego zakończeniu.


Fotografie z wyboru użytkowników wybierane jest na podstawie ilości punktów (ważne są tylko punkty ze strefy powyżej granicy oceniania). Wybierane są wówczas trzy zdjęcia, które uzyskały najwięcej punków wg zasad opisanych powyżej.

Każda ocena postawiona w ciągu 30 dni od akceptacji zdjęcia jest brana do klasyfikacji zdjęć z wyboru użytkowników. Dlatego zdjęcie miesiąca może być ogłoszone nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od chwili dodania zdjęcia w pierwszym dniu miesiąca. Czyli właściwie z miesięcznym opóźnieniem.

Przykład

Jeżeli zdjęcie 1 zostało dodane 1XII to autor może się cieszyć z tytułu fotografii miesiąca po dwóch miesiącach (do 31 XII plus 30 dni możliwości głosowania przez użytkowników dla zdjęć dodanych właśnie 31XII oraz kilka dni na czynności administratorskie).


Fotografia miesiąca to zdjęcie, które zdobyło najwięcej punktów podliczonych z wyboru użytkowników i administratorów wg następujących zasad:

miejsce pierwsze wg użytkowników lub administratorów: 9pkt.

miejsce drugie wg użytkowników lub administratorów: 7pkt.

miejsce trzecie wg użytkowników lub administratorów: 4pkt.

miejsce czwarte wg użytkowników lub administratorów: 2pkt.

Przykład 1

Zdjęcie 1 było pierwsze u użytkowników

Zdjęcie 2 było pierwsze u administratorów

Zdjęciem miesiąca zostaje zdjęcie 1, bo w sytuacji remisu pierwszeństwo mają użytkownicy :)

Przykład 2

Zdjęcie 1 było czwarte u użytkowników

Zdjęcie 2 było drugie u użytkowników

Zdjęcie 1 było pierwsze u administratorów

Zdjęcie 2 było czwarte u administratorów

W tym przypadku:

Fotografia 1 ma 11pkt.

Fotografia 2 ma 9pkt.


Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do oceniania wg własnego gustu i przekonania, nie kierując się jakąkolwiek formą zazdrości, zawiści czy zemsty. Jeżeli oceny pewnego użytkownika będą świadczyły o prowadzeniu ,,wojenki'' możliwe będzie zastosowanie kar opisanych w tym regulaminie.


MODUŁ INFO (POCZTA WEWNĘTRZNA)


Służy do wymieniania się informacjami (krótkimi do 255 znaków notkami) między dowolnymi użytkownikami. Użytkownik ma prawo do wysyłania, odbierania, nadawania statusu przeczytanego oraz usuwania tych wiadomości. Wiadomości mają charakter całkowicie prywatny choć oczywiście od Użytkownika wymaga się kultury osobistej, a każde nieprzyzwoite wypowiedzi mogą być przez osoby pokrzywdzone tą samą drogą dostarczone do wiadomości Administracji.


KARY


Użytkownik może być ukarany za łamanie zasad regulaminu na trzy sposoby:

Zdegradowanie do statusu Komentatora na pewien okres.

Zawieszenia konta na pewien okres.

Usunięcia konta przez administrację.KOMENTARZE


Komentarze pod zdjęciami, są stworzone do tego, by dzielić się doświadczeniami, opiniami, wskazówkami i tworzeniu pewnego rodzaju relacji koleżeńskich i budowaniu więzi między Użytkownikami opartych na rozwijaniu pasji, którą jest fotografia kolei.

Na tej galerii wolność słowa i poglądów, wyrażanych poprawną polszczyzną oraz w sposób kulturalny jest jak najbardziej propagowana.

Niedopuszczalne jest umieszczanie treści: politycznych, religijnych, rasistowskich, kpiących, prowokujących i zaczepnych, personalnie atakujących Użytkowników i inne osoby.

Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, nie spełniających powyższych kryteriów. Możliwe są też upomnienia, szczególnie odnośnie poprawności gramatycznej i ortografii.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Powyższy regulamin wchodzi wraz z datą opublikowania pod adresem: http://stacyjka.fotokrajobrazy.warmia.pl/galeria/zasady.php

Administracja zastrzega sobie prawo do jego zmian oraz do indywidualnej interpretacji każdego zawartego powyżej punktu lub rozstrzygania spraw nieopisanych w niniejszym regulaminie.

Osoba decydując się na korzystanie z serwisu FotoStacyjka, wyraża tym samym, że zna opisane powyżej zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.Administracja ma nadzieję, że dzięki aktywnemu korzystaniu z portalu FotoStacyjka, użytkownicy doświadczą jeszcze więcej przyjemności przy fotografowaniu kolei.

Ostatnia aktualizacja: 29 XI 2012 Przewidywana aktualizacja: przed 15 I 2013

Projekt i wykonanie: DrezynSoft

© www.stacyjka.fotokrajobrazy.warmia.pl 2011-2013


Partner Autorska witryna kolejowa Partner DrezynSoft Partner Fotograficzna galeria krajobrazów Partner FotoStacyjka
Partner SelekTTor Partner Mapy Partner Edytor XML Partner Gry Partner Tłumacz Partner DSsys
Partner MojaMuzyka Partner Kanał Ostródzko-Elbląski w obiektywie <^> Partner Konwerter tekstu

Podstronę załadowano w 0.0081 sekundy.